Līdz tiesu instanču sistēmas reformas uzsākšanai bija pierasts, ka atsevišķas lietu kategorijas civillietās un krimināllietās pirmajā instancē piekrīt apgabaltiesām un apelācijas instancē attiecīgai Augstākās tiesas (AT) palātai. Tomēr viss mainīsies ar tīrās trīspakāpju tiesu instanču sistēmas modeļa ieviešanu, kura turpmāk paredz, ka pirmajā instancē visas civillietas un krimināllietas tiks skatītas rajona (pilsētas) tiesās, apelācijas instancē – apgabaltiesās, savukārt kasācijas instancē – AT. Tādējādi tiks nodrošināta efektīvāka un vienveidīgāka lietu izskatīšanas kārtība, kā arī vispārīgi padarīta skaidrāka un pārskatāmāka tiesu sistēma Latvijā, novēršot iespējamos pārpratumus par to, kurā no tiesām personai būtu jāvēršas. Pārejot uz jauno sistēmu, līdz 31.12.2016. paredzēts pilnībā atteikties arī no AT tiesu palātām, nosakot, ka AT lietas tiks skatītas tikai kasācijas kārtībā.

Continue reading