Latvijas Republikas normatīvie akti vispārīgi nenosaka personai, kurai ir izveidojies uzturlīdzekļu parāds, aizliegumu izbraukt no valsts.  Vienīgais izņēmums ir situācijā, kad pret parādnieku saskaņā ar Krimināllikuma 170.pantu ir uzsākts kriminālprocess par ļaunprātīgu izvairīšanos apgādāt savus bērnus, ja tāds pienākums uzlikts ar tiesas spriedumu vai tiesneša lēmumu un ja pret šo personu atbilstoši Kriminālprocesa likuma 243.panta 1.daļas 4.punktam ir piemērots drošības līdzeklis – aizliegums izbraukt no valsts. Šādā situācijā parādnieks nevarēs ne vien doties strādāt uz Islandi, bet arī uz jebkuru citu vietu ārpus Latvijas robežas. Savukārt citos gadījumos persona var brīvi doties uz Islandi strādāt.

Continue reading