memuariem 3

Esmu Jānis Priekulis. Pēc dabas esmu cilvēks ar nerimdināmu vēlmi tiekties uz jaunām vēl neiepazītām virsotnēm, kuras dzīve piedāvā. Tiekšanos uz priekšu un neatlaidību man ir iemācījis sports. Pēc profesijas esmu jurists. Aizraujos ar juridisko rakstīšanu un pētīšanu. Lai gan nevaru lepoties ar simtiem zinātnisku rakstu, rakstu skaits jau ir mērāms divciparu skaitlī. Strādāju aktīvi pie grāmatas par Satversmes tiesas procesa mijiedarbību ar tiesībām uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Grāmatu plānots pabeigt, kad jutīšu, kad tā ir gatava priekš citiem lasītājiem. 

Visa mana akadēmiskā dzīve līdz šim ir pagājusi starp diviem bulvāriem – starp Raiņa bulvāri un Kalpaka bulvāri. Savas akadēmiskās gaitas uzsāku Rīgas valda zālīša pamatskolā, kad pēc tam pārvācos simts metru tālāk uz Rīgas valsts 1.ģimnāziju. No ģimnāzijas atkal simts metrus tālāk pārvācos un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur esmu pavadījis piecus gadus savās bakalaura un maģistra studijās un kur būdams nevienu mirkli neesmu nožēlojis ne par savas profesijas, ne par savas augstkolas izvēli. Sakritība vai liktenis, ka visa akadēmiskā dzīve notiek starp diviem bulvāriem, kas nosaukti tik diženu vīru vārdā, to noskaidrot nav manos spēkos. Nolēmumu, ka studijas ir jāturpina, un tādēļ šobrīd Latvijas Universitātē studēju doktorantūrā valststiesību apakšnozarē. Tāpat esmu ievēlēts par Latvijas Universitātes Akadēmiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesi.

Šobrīd strādāju Saeimā par Saeimas Juridiskā biroja juridisko padomnieku, izvērtējot iesniegtos likumprojektus un pārstāvot Saeimu tiesvedībās Satversmes tiesā. Pirms tam nepilnus piecus gados darbojos tobrīd Baltijas lielākajā advokātu birojā “Cobalt”. Galvenie pienākumi bija saistīti ar publiskajām tiesībām – klientu pārstāvība administratīvajā un administratīvā pārkāpuma procesā iestādē un tiesā, kā arī pārstāvība Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, sagatavojot visus nepieciešamos procesuālos dokumentus. Ieguvu lieliskas zināšanas par cilvēktiesībām, valsts pārvaldi un citām jomā. Vēl iepriekš esmu vadījis uzņēmumu un bijis Eiropas tiesību zinātņu studentu asociācijas valdes loceklis. Ieguvis otro vietu un atzīts par labāko oratoru prestižākajās tiesu izspēļu sacensībās konstitucionālo tiesību jomā Latvijā. Tāpat esmu ieguvis pirmo vietu pētniecisko darbu konkursā tiesību teorijas un vēstures zinātņu sekcijā, kā arī piedalījies un līdzdarbojies vēl citos konkursos un pētījumos. Plašāk par manu akadēmisko darbību var izlasīt, spiežot šeit. 

Esmu atvērts dažādām jaunām idejām un izaicinājumiem, kā arī savas profesionālās darbības ietvaros sniedzu juridisko palīzību. Ja šķiet, ka nepieciešams sazināties ar mani, tad vienkārši atsūti e-pastu.