Demokrātiskas sabiedrības vieni no stūrakmeņiem ir informācijas pieejamība, viedokļu plurālisms un tolerance. Turklāt nevis valstij ir pienākums nodrošināt to, ka sabiedrībā pastāv dažādi viedokļi, bet gan pašai sabiedrībai. Valstij ir pienākums tikai radīt ietvaru, kurā ikviens sabiedrības loceklis var piekļūt sev interesējošai informācijai, lai veidotu objektīvu viedokli par kādu noteiktu tematiku. Līdz ar to šīs lapas mērķis ir radīt platformu, kurā autors var sniegt savu personīgo redzējumu dažādos ar tiesībām, filozofiju, politiku, valsts pārvaldi un vēsturi saistītos jautājumos, saglabājot savus viedokļus vienuviet, un kurā ikviens, kuram var likties interesants autora redzējums, var iepazīties ar autora redzējumu, lai veidotu savu viedokli un diskutētu par konkrēto jautājumu.

Šajā mājaslapā ir atrodami autora personīgie viedokļi, kuri nav saistīti un nav saistoši nevienai institūcijai vai organizācijai, kurā autors darbojas. Tāpat neviens šajā lapā ietvertais viedoklis nav veidots “uz pasūtījuma”. Ikviens viedoklis, kas atrodas šajā lapā ir objektīvs autora personīgais redzējums par sabiedrībā vai juristu saimē aktuālu vai ne tik aktuālu tematu, notikumu vai parādību, radot nepieciešamo augsni diskusijas veidošanai, par kuru autors tikai priecāsies pat, ja autors pēc tam atzīs sava viedokļa nepareizību.

Šajā lapā būs atrodami divu veidu memuāri – raksti un piezīmes. Raksti ir plaši izvērsts redzējums, un tie vairāk ir veidoti zinātniskā formā, savukārt piezīme ir raksta īsāka versija, un veidota salīdzinoši brīvākā formā, lai tos varētu uztvert ikviens sabiedrības loceklis. Norādāms, ka nav noteikts laiks, kādā iznāk konkrēts raksts vai piezīme. Visi raksti un piezīmes tiek gatavotas autora brīvajā laikā, un atsevišķos gadījumos tas var būt viens raksts mēnesī vai divos mēnešos, vai pat trīs raksti vienā mēnesī. Tas pats ir attiecināms arī uz piezīmēm. Citiem vārdiem sakot, lapa tiek papildināta ar rakstiem un piezīmēm tad, kad ir iedvesma to darīt.